Ru En
Photogallery

Organizers

RANEPA

Republic of Tatarstan

With the support of

ACIG Group of Companies

Participants | Team 1

Moderators

 • Angelina Obolenskaya

 • Ludmila Yatskina

Group 1

 • Abdur Rahman

 • Alsu Galiulluna

 • Anastasiya Bondarenko

 • Arshak Abgaryan

 • Dylan Kaplan

 • Evgeniya Biryukova

 • Gulnaz Gilyazova

 • Nikita Aner

 • Ratmir Abduev

 • Shamil Sitdikov

 • Valeriya Detkina

Group 2

 • Andrey Murashev

 • Darya Izmailova

 • Darya Prigoda

 • Elizaveta Novikova

 • Ilya Panadin

 • Kristina Nikolaeva

 • Maria Kovalenko

 • Polina Kadlubinskaya

 • Victoriya Kostioglo

 • Zanozov Dmitry

Group 3

 • Asomiddin Soliev

 • Diana Udalova

 • Elena Uvarova

 • Elmira Khazipova

 • Endzhe Khairullina

 • Ildar Khusnutdinov

 • Liliya Khaertdinova

 • Maria Soneeva

 • Maxim Sokolov

 • Olga Takshaitova

Group 4

 • Aleksandra Yantsen

 • Aliya Shaidullina

 • Anastasiya Yagodkina

 • Artem Shershnev

 • Dimitar Dimitrovski

 • Ekaterina Chetvertkova

 • Elena Yansybaeva

 • Zhemilya Shihalieva

General partner

Partners

General
media partner

Strategic
media partner

Main
media partner

Official
media partner

official Journal

official newspaper

Media partners